Våra

tjänster

Arbetsrätt

Vi biträder såväl arbetsgivare som arbetstagare i arbetsrättsliga ärenden både för att optimera de arbetsrättsliga förhållandena på förhand och om tvist skulle uppstå.

Avtalsrätt

Vi är intresserade av er verksamhet. Det är en förutsättning för bra, ändamålsenliga avtal som tillgodoser just era behov.

Bolagsrätt

På Liman & Partners arbetar vi dagligen med bolagsrättsliga ärenden, med allt från nyetablering till avveckling.

Compliance

Liman & Partners har särskild erfarenhet av regelefterlevnad inom finansbranschen och personuppgiftshantering.

Fastighet, entreprenad & hyra

Vi har en lång tradition av juridisk rådgivning rörande fastigheter och arbetar dagligen med ett brett spektrum fastighetsrelaterade frågor.

Offentlig Upphandling

Vi hjälper anbudsgivare med att förstå förfrågningsunderlaget och att strukturera ett korrekt anbud för den aktuella affären.

Tech, it & ip

Vi hjälper våra klienter att utveckla och skydda sina innovationer, oavsett om det rör nya eller gamla tekniska lösningar och produkter.

Transaktioner & kapitalanskaffning

Vi biträder köpare, säljare, investerare och grundare vid företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffning.

Tvistelösning

Liman & Partners har bred och djup kompetens inom tvistelösning. Vi ger er förutsättningarna att fatta rätt beslut vid tvistesituationer.

Arbetsrätt

Vi biträder såväl arbetsgivare som arbetstagare i arbetsrättsliga ärenden både för att optimera de arbetsrättsliga förhållandena på förhand och om tvist skulle uppstå.

Avtalsrätt

Vi är intresserade av er verksamhet. Det är en förutsättning för bra, ändamålsenliga avtal som tillgodoser just era behov.

Bolagsrätt

På Liman & Partners arbetar vi dagligen med bolagsrättsliga ärenden, med allt från nyetablering till avveckling.

Compliance

Liman & Partners har särskild erfarenhet av regelefterlevnad inom finansbranschen och personuppgiftshantering.

Fastigheter, entreprenad & hyra

Vi har en lång tradition av juridisk rådgivning rörande fastigheter och arbetar dagligen med ett brett spektrum fastighetsrelaterade frågor.

Offentlig
upphandling

Vi hjälper anbudsgivare med att förstå förfrågningsunderlaget och att strukturera ett korrekt anbud för den aktuella affären.

Tech, it & ip

Vi hjälper våra klienter att utveckla och skydda sina innovationer, oavsett om det rör nya eller gamla tekniska lösningar och produkter.

Transaktioner & kapitalanskaffning

Vi biträder köpare, säljare, investerare och grundare vid företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffning.

Tvistelösning

Liman & Partners har bred och djup kompetens inom tvistelösning. Vi ger er förutsättningarna att fatta rätt beslut vid tvistesituationer.