Fastighet, entreprenad
& hyra

Vi har en lång tradition av juridisk rådgivning rörande fastigheter och arbetar dagligen med ett brett
spektrum fastighetsrelaterade frågor – allt från bostadsrättsliga frågor till fastighetstransaktioner.

Vi företräder både beställare och entreprenörer i frågor som kan uppstå vid entreprenader. Vi upprättar och granskar entreprenadavtal och biträder vid tvistelösning.

Kontakta oss inför:
– Fastighetstransaktioner, Fastighetsutveckling, Fel i fastighet, Bostadsrättsliga frågor, Entreprenadavtal, Entreprenadtvister, Hyresavtal, Hyrestvister.