Tvistelösning

Liman & Partners har bred och djup kompetens inom tvistelösning. Vi ger er de bästa förutsättningarna för att fatta rätt beslut vid tvistesituationer. Och vi driver er sak på ett effektivt,
pragmatiskt och lösningsorienterat sätt.

Liman & Partners företräder klienter i allmän domstol och i skiljeförfaranden, liksom vid förvaltningsdomstol.

Kontakta oss om:
– Tvist, Skiljeförfarande, Tvångsåtgärder, Överprövning av upphandling, Skadestånd,
Försäkringsersättning, Fel i fastighet, Fel i bostadsrätt.