Tech, it & ip

Vi hjälper våra klienter att utveckla och skydda sina innovationer, oavsett om det rör nya eller gamla tekniska lösningar och produkter, XaaS eller IT-leveranser och oavsett verksamhetsområde.

Vi har stor erfarenhet av att biträda klienter vid strategiska samarbeten och projekt, licensiering, försäljning och inköp av teknologi produkter och tjänster. Därför förstår vi vad våra klienter behöver
för att utveckla och skydda sin teknologi och sina rättigheter.

Kontakta oss om:
– Technology Transfers, XaaS, IoT, Produktutveckling, Licensavtal, IP-skydd, IT-avtal.