Skadeersättning

Liman & Partners företräder privatpersoner som råkat ut för en skada till exempel vid en trafikolycka, behandlingsskada vid sjukvård, olycka på arbetsplatsen eller vid andra olycksfall. Vi åtar oss även uppdrag rörande sjukersättning, sjukpenning eller arbetsskador där Försäkringskassan är motpart.

Kontakta oss om:
– Patientskada, Olycksfall, Arbetsskador, Trafikskador