Offentlig upphandling

Vägen till att bli leverantör till offentlig sektor är ofta onödigt svår. Vi gör det gärna lättare.

Vi hjälper regelbundet anbudsgivare – entreprenörer, tjänste- och produktleverantörer – med att förstå förfrågningsunderlaget och att strukturera ett korrekt anbud för den aktuella affären. Vår erfarenhet från olika rättsområden och branscher ger oss goda förutsättningar att ge er rätt råd. Och om något i upphandlingen tycks ha blivit fel, bistår vi er med att få upphandlingen prövad.