Compliance

I allt större utsträckning införs regler med krav på ansvarstagande i verksamheten. Det kan röra sig om offentlig reglering som lagar eller privat reglering som uppförandekoder. Regelverken är omfattande och föränderliga vilket ofta gör det svårt att ens förstå vilka krav som uppställs. Med rätt vägledning kan sådana krav omvandlas till en konkurrensfördel.

Liman & Partners har särskilt stor erfarenhet av regelefterlevnad inom finansbranschen, personuppgiftshantering och integritetsfrågor. Vi hjälper dig att se över din verksamhet, upprätta
rutiner och skapa dokumentation för att säkerställa er regelefterlevnad.

Kontakta oss om:
– Compliance, Risk, GDPR, Personuppgiftsbiträdesavtal, Personuppgiftsbehandling, Integritetsskydd, Personuppgiftspolicy.