Bolagsrätt

På Liman & Partners arbetar vi dagligen med bolagsrättsliga ärenden, med allt från nyetablering till avveckling. Vi biträder vid kapitalanskaffning, emissioner, incitamentsprogram, bolagsstämmor, likvidationer och i styrelsearbetet – och i alla de andra associationsrättsliga sammanhang som kan
uppstå.

Kontakta oss om:
– Etablering, Kapitalanskaffning, Emissioner, Incitamentsprogram, Omstruktureringar,
Avveckling, Likvidation, Bolagsstämma, Styrelsearbete