Avtalsrätt

Vi är intresserade av er verksamhet. Det är en förutsättning för bra, ändamålsenliga avtal som tillgodoser just era behov. Det gäller oavsett vad ärendet rör.

Vi ger dagligen pragmatisk rådgivning i våra klienters löpande verksamheter. Och vi förhandlar och upprättar dagligen olika avtal för våra klienters räkning inom ett brett spann av verksamhetsområden.

Bland våra klienter finns såväl privatpersoner som internationella koncerner.

– Kommersiella avtal, Allmänna villkor, Överlåtelseavtal, Aktieägaravtal, Investeringsavtal, E-handel, Köp, Försäljning, Samarbeten, Projekt.