Arbetsrätt

Både för arbetsgivare och arbetstagare uppstår frågor om arbetsrätt. Ofta aktualiseras frågorna vid anställning, uppsägning eller avsked. Andra väsentliga arbetsrättsliga frågor är arbetsmiljö, företagshemligheter, konkurrens, ersättningar och personuppgiftsbehandling. Liman & Partners kan hjälpa er, oavsett vad er fråga gäller.

Vi biträder såväl arbetsgivare som arbetstagare i arbetsrättsliga ärenden både för att optimera de arbetsrättsliga förhållandena på förhand och om tvist skulle uppstå.